icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

นพ. ภูชัย พิทักษ์​กิจ​นุ​กูร​

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • Certificate of Attendance The Asian Oncology Summit 2012, Suntec Singapore, Singapore
  • Certificate of Participation the 17th ECCO -38th ESMO-32nd ESTRO European Cancer

 

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลสมิติเวช​ สุขุมวิท​
background
นพ. ภูชัย พิทักษ์​กิจ​นุ​กูร​
icon

มะเร็ง

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม