icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ชีวี บริรักษ์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”, “เรา”) ผู้ให้บริการหมอดี (MorDee) Powered by True HEALTH ขอขอบคุณที่คุณไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของเรา เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่คุณชื่นชอบและต้องการซื้อสินค้าและบริการที่เราตั้งใจจัดเตรียมไว้เพื่อคุณ เราต้องการแน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) หรือ ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา (เพื่อให้เราและคุณเห็นภาพที่ตรงกัน เราขอเรียกช่องทางดังกล่าวในข้อกำหนดนี้ว่า "บริการหมอดี") จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านบริการหมอดี ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้าและการคืนเงิน (“ข้อกำหนด”) ฉบับนี้

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

เราเข้าใจว่าบางครั้ง สินค้าและบริการบางรายการอาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นนี้ เราขอให้คุณได้โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงินดังต่อไปนี้

 1. บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

  การนัดหมายแพทย์สำหรับบริการการแพทย์ทางไกลที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว กรณีเรา หรือ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราไม่สามารถให้บริการได้ตามนัดหมาย เรามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอมอบ “คูปองแทนเงินสด” สำหรับการใช้บริการการแพทย์ทางไกลของเราอย่างน้อยในมูลค่าที่เท่ากันเป็นการทดแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินเป็นเงินสดในทุกกรณี

 2. บริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ วิตามิน และ อาหารเสริม (Medicine Delivery)

  1. กรณีสินค้าหมดอายุ หรือ ไม่ได้รับตามที่ตกลงไว้ หรือ ชำรุดเสียหายในขั้นตอนการขนส่ง
   หากคุณพบสินค้าที่ได้รับจากเราหมดอายุ หรือ ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ เช่น รายการไม่ครบถ้วน, ขนาดไม่ตรงตามที่ตกลง, สินค้ามีลักษณะแตกต่างจากข้อมูลจำเพาะที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นสารสำคัญ เป็นต้น หรือ พบความเสียหายของสินค้าอันเกิดขึ้นจากเราหรือกระบวนการจัดส่ง เช่น ซองบรรจุตัวยาฉีกขาด, ยาแตก/หัก เป็นต้น เราจะรบกวนคุณแจ้งให้เราทราบในทันทีพร้อมถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหายและส่งคืนเรา เราจะรับผิดชอบค่าขนส่งคืนและจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้คุณโดยเร็วที่สุด
  2. กรณีเกิดอาการแพ้ยา (Allergy Symptoms)
   เพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะจัดยา วิตามิน อาหารเสริมให้คุณได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงจากการแพ้ยา เราขอความร่วมมือจากคุณในการแจ้งข้อมูลการแพ้ยา อาหาร หรือสารอาหารทั้งสิ้นให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทราบโดยละเอียด

  ทั้งนี้หากคุณเกิดอาการแพ้อันเกิดจากยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่คุณได้รับจากเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น คุณสามารถแสดงคำรับรองแพทย์จากแพทย์ในบริการของเรา หรือ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในประเทศไทยที่วินิจฉัยระบุถึงอาการแพ้โดยชัดเจนอันเกิดจากยา วิตามิน หรือ อาหารเสริมที่ได้รับจากเรา พร้อมใบเสร็จรับเงิน และทำการนำรายการดังกล่าวส่งคืนเรา เราจะรับผิดชอบค่าขนส่งคืน และดำเนินการคืนเงินให้คุณภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

 3. บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Consultant)

  สำหรับบริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคลนี้ เป็นบริการพิเศษสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าบริการการแพทย์ทางไกล, ค่าบริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ วิตามิน และอาหารเสริม, และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน ฯลฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการคืนเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละบริการในแพ็คเกจ

  เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่ชื่อของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงกับชื่อหรือข้อมูลของผู้ชำระเงินเท่านั้น นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราคืนเงินได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น และไม่สามารถคืนเงินโดยการโอนออกไปภายนอกประเทศไทยได้ – ตามมูลค่าของรายการที่พบปัญหา..

ช่องทางยื่นคำร้อง

คุณสามารถติดต่อเราได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางอีเมล mordee@truedigital.com โดยแจ้งรายละเอียดปัญหาที่คุณพบ พร้อมใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดราคาและการลด/การแก้ไขราคา

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่แสดงที่/ในบริการหมอดีได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดำเนินธุรกรรมต่อไปได้ในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่หน้าการชำระเงินและการกำหนดราคา

การคุ้มครองข้อมูล

เมื่อคุณมีคำสั่งซื้อสินค้า คุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บ เปิดเผย ดำเนินการ และ ใช้ข้อมูลของคุณที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม