icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน ของบริการหมอดี

ปรับปรุงล่าสุดเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ผู้ให้บริการหมอดี (“บริการ”) ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (“แอปพลิเคชัน”) ขอขอบท่านที่ท่านไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านชื่นชอบและต้องการซื้อสินค้าและบริการที่บริษัทตั้งใจจัดเตรียมไว้เพื่อท่าน บริษัทต้องการแน่ใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า ไม่ว่าท่านจะใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านบริการของบริษัท ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน ของบริการหมอดี (“นโยบาย”) ฉบับนี้

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัทเข้าใจว่าบางครั้ง สินค้าและบริการบางรายการอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นนี้ บริษัทขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายโดยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

  การนัดหมายแพทย์สำหรับบริการการแพทย์ทางไกลที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว กรณีบริษัท หรือ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ตามนัดหมาย บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอมอบ “คูปองแทนเงินสด” สำหรับการใช้บริการการแพทย์ทางไกลของบริษัทอย่างน้อยในมูลค่าที่เท่ากันเป็นการทดแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินเป็นเงินสดในทุกกรณี

 2. บริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ วิตามิน และ อาหารเสริม (Medicine Delivery)

  1. กรณีสินค้าหมดอายุ หรือ ไม่ได้รับตามที่ตกลงไว้ (เช่น รายการไม่ครบถ้วน, ขนาดไม่ตรงตามที่ตกลง, สินค้ามีลักษณะแตกต่างจากข้อมูลจำเพาะที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นสารสำคัญ เป็นต้น) หรือ พบความเสียหายของสินค้าอันเกิดขึ้นจากบริษัทหรือกระบวนการจัดส่ง (เช่น ซองบรรจุตัวยาฉีกขาด, ยาแตก/หัก เป็นต้น) บริษัทจะรบกวนท่านแจ้งให้บริษัททราบในทันทีพร้อมถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหายและส่งคืนบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งคืนและจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่านโดยเร็วที่สุด
  2. กรณีเกิดอาการแพ้ยา (Allergy Symptoms)
   เพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะจัดยา วิตามิน อาหารเสริมให้ท่านได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงจากการแพ้ยา บริษัทขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งข้อมูลการแพ้ยา อาหาร หรือสารอาหารทั้งสิ้นให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้ทราบโดยละเอียด
   ทั้งนี้หากท่านเกิดอาการแพ้อันเกิดจากยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่ท่านได้รับจากบริษัทซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ท่านสามารถแสดงคำรับรองแพทย์จากแพทย์ในบริการของบริษัท หรือ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในประเทศไทยที่วินิจฉัยระบุถึงอาการแพ้โดยชัดเจนอันเกิดจากยา วิตามิน หรือ อาหารเสริมที่ได้รับจากบริษัท พร้อมใบเสร็จรับเงิน และทำการนำรายการดังกล่าวส่งคืนบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งคืน และดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายในระยะเวลา 15 วันทำการ
 3. บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Consultant)

  สำหรับบริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคลนี้ เป็นบริการพิเศษสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยค่าบริการโทรเวช, ค่าบริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ วิตามิน และอาหารเสริม, และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน ฯลฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการคืนเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละบริการในแพ็คเกจ

  บริษัทจะคืนเงินไปยังเฉพาะบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่ชื่อของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงกับชื่อหรือข้อมูลของผู้ชำระเงินเท่านั้น

ช่องทางยื่นคำร้อง

ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางอีเมล mordee@truedigital.com หรือ Line ID: @mordeeapp โดยแจ้งรายละเอียดปัญหาที่ท่านพบ พร้อมสำเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดราคาและการลด/การแก้ไขราคา

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่แสดงที่/ในบริการได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดำเนินธุรกรรมต่อไปได้ในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อสินค้า ท่านยอมรับว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ ภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถทำการศึกษาเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของเรา