icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

สวัสดิการที่ดี ล็อกใจพนักงานเก่า ดึงดูดพนักงานใหม่

สวัสดิการที่ดี ล็อกใจพนักงานเก่า ดึงดูดพนักงานใหม่ icon

สวัสดิการพนักงานที่ดี แสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงาน ยิ่งสวัสดิการดี พนักงานก็ยิ่งประทับใจ พนักงานใหม่ก็อยากสมัครเข้า ดึงดูดคนเก่ง คนมีความสามารถให้อยากมาร่วมงาน ส่วนพนักงานเก่า ก็เกิดความรักความผูกพันในองค์กร ลดโอกาสการลาออก และเกิดแรงจูงใจที่อยากจะทุ่มเททำงานเพื่อบริษัทเพิ่มมากขึ้นได้

 

ทำไม? บริษัทจึงต้องเสนอ ผลประโยชน์ดี ๆ หรือสวัสดิการดี ๆ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
นอกจากอัตราเงินเดือน โอกาสก้าวหน้าในบริษัท การโปรโมตสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ทุกวันนี้สิ่งที่ซื้อใจคนทำงานเก่ง ๆ ได้ไม่แพ้กัน นั่นก็คือ ข้อเสนอด้านสวัสดิการที่ดี  (Great Employee Benefits) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองหาทั้งจากผู้สมัครงานใหม่ ว่าอยากจะมาร่วมงานกันไหม? มาแล้วจะได้รับการดูแลดีหรือเปล่า? และถูกมองหาพนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทในปัจจุบัน ในเชิงที่ว่า ถ้าฉันอยู่กับที่นี่ ฉันจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไหม? ฉันพอใจหรือยัง? หรือฉันควรไปอยู่ที่อื่น เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีกว่า? ดังนั้น การมีข้อเสนอด้านสวัสดิการที่ดี จึงจะช่วยล็อกใจพนักงานเก่า ให้อยู่กับเรานาน ๆ ลดโอกาสเกิดการลาออก และช่วยดึงดูดพนักงานใหม่ที่เก่ง ๆ ให้อยากร่วมงานกับเราได้ 

 

จากการศึกษาวิจัยโดย Society of Human Resource Management (SHRM) ระบุว่า 63% ของผู้สมัครงานที่ทำแบบสำรวจกล่าวว่า พวกเขาใส่ใจกับผลประโยชน์ที่องค์กรเสนอให้ และสิ่งเดียวกันนี้เอง ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดสรรค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร โดย 92% ของพนักงาน ถือว่าผลประโยชน์ของพนักงานนั้น มีความสำคัญต่อความพึงพอใจในการทำงาน พนักงานเกือบ 1 ใน 3 ยังกล่าวถึงผลประโยชน์ของพนักงานว่า เป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ในการหางาน และการเลือกที่จะอยู่ทำงานต่อกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง


SHRM-Statistic

 

สวัสดิการพนักงาน (Employee Benefit) คืออะไร?
สามารถนิยาม Employee Benefits เป็นสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่มาในรูปแบบทั้งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ โดยมอบให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐาน ครอบคลุมไปถึงการจ่ายเงินให้ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นโบนัส ประกันสุขภาพ ตัวเลือกกองทุนหุ้น หรือสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่เสนอให้กับพนักงาน แม้เรื่องเล็ก ๆ อย่างอาหารว่างฟรีระหว่างวันทำงาน ก็แสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีให้ต่อพนักงานได้ ซึ่งองค์กรควรเสนอสวัสดิการพนักงาน หรือมอบผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน ให้ครอบคลุมด้วยปัจจัยพื้นฐาน 4 อย่าง ดังต่อไปนี้

 

4 ปัจจัยพื้นฐาน ที่สวัสดิการพนักงานควรครอบคลุม

  • ประกันชีวิต

ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เมื่อพนักงานคนหนึ่งเสียชีวิต ผลประโยชน์ที่ประกันชีวิตจะมอบให้กับครอบครัวของพนักงานในรูปของการจ่ายเงิน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายงานศพและเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่พนักงานคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ตนจะได้รับจากบริษัท

  • ประกันความทุพพลภาพ

นายจ้างสามารถเลือกที่จะเสนอการประกันความทุพพลภาพในระยะสั้นหรือระยะยาวแก่พนักงานได้ ช่วยให้ลูกจ้างหรือพนักงานเกิดความสบายใจแม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยเป็นเวลานาน หรือแม้แต่การบาดเจ็บ เจ็บป่วยนั้นจะรุนแรงจนไม่สามารถทำงานต่อได้ ก็จะยังได้รับการดูแล

  • แผนการเกษียณอายุ

แผนการเกษียณอายุส่วนใหญ่มักมาในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เปรียบเสมือนว่าองค์กรจะมีสวัสดิการที่เป็นกระปุกออมเงินไว้ให้พนักงานหยอดเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

  • สวัสดิการด้านสุขภาพ

สวัสดิการด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะเมื่อพนักงานเจ็บป่วย มักนำไปสู่การขาดงานเพิ่มขึ้น แรงจูงใจในการทำงานยามเจ็บป่วยก็จะลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง บริษัทต้องจึงมีสวัสดิการที่พร้อมดูแล ให้พนักงานได้รับการรักษาและกลับมามีสุขภาพดีได้อย่างโดยเร็วที่สุด เพื่อให้กระบวนการทำงานกลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างราบรื่น และไม่เสียบุคลากรคุณภาพไป
 
ที่สำคัญ บางครั้งเมื่อพนักงานเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลอาจสูงลิ่ว และส่งผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรงต่อพนักงานที่ไม่มีประกันได้ พนักงานส่วนใหญ่จึงคาดหวังความคุ้มครองทางการแพทย์จากนายจ้าง โดยมักมีขั้นต่ำอยู่ที่การดูแลเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และจะยิ่งสร้างความประทับใจมากยิ่งขึ้น ชวนให้อยากทำงานด้วยมากยิ่งขึ้น หากมีการดูแลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมขึ้นมา


จากผลสำรวจของ Jobthai พบว่า หนึ่งในสวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด นั่นคือ “สวัสดิการด้านสุขภาพ” นอกจากค่ารักษาพยาบาลที่ได้ประโยชน์จากประกันกลุ่มและประกันชีวิตแล้ว หากบริษัทมีความคุ้มครองทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม หรือแม้กระทั่งการที่ครอบคลุมไปจนถึงการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวพนักงานและบริษัทด้วยกันทั้งสองฝ่าย

4 ปัจจัยพื้นฐาน สวัสดิการพนักงาน

 

เพิ่มข้อเสนอที่ดี มอบรางวัลพิเศษที่จะทำให้พนักงานเกิดความประทับใจและมีความภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มากขึ้น ยกระดับสวัสดิการสุขภาพพนักงาน กับ บริการพบหมอออนไลน์ ผ่าน แอปฯ  หมอดี

  • ให้พนักงานของคุณเลือกปรึกษาแพทย์จากสถาบันชั้นนำได้กว่า 500+ ท่าน จาก 20+ สาขา ในวันเวลาที่สะดวก 
  • ไม่ต้องรอคิวนานๆ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ใช้โค้ดบริษัท เคลมประกันพนักงานได้* ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ครอบคลุมการดูแลทั้งสุขภาพกาย โรคยอดฮิตมนุษย์ออฟฟิศ และสุขภาพใจ เช่น ภาวะเครียดสะสม เบิร์นเอาต์ ซึมเศร้า

 

สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @mordeeapp หรือ e-mail: apisara.k@chiiwii.com

ยกระดับสวัสดิการสุขภาพพนักงานแพทย์กว่า 500 ท่าน 20 สาขาเฉพาะทาง

 

รู้จัก แอปฯ หมอดี เพิ่มเติม คลิก >> https://mordeeapp.com/th/corporate
ดาวน์โหลดแอปฯ หมอดี คลิก >> https://mordee.app.link/mordee

 


#หมอดี #MorDee #หมอประจำบ้านในมือคุณ #TrueHEALTH

*เมื่อผูกสิทธิ์ประกัน OPD จากบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์
 

 

 

#บริษัท #สวัสดิการ #สุขภาพ #องค์กร #Employee Benefit

แชร์บทความ:

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม